De sociale partners in de metaalbewerking hebben helaas nog geen nieuwe cao kunnen afsluiten. Daarom garandeert OOM voorlopig alleen financiële ondersteuning van scholingstrajecten die vòòr 1 april '22 zijn aangevraagd en gestart. Nader bericht hierover volgt uiterlijk begin maart. Kijk voor meer informatie op: oom.nl/cao

Copyright

Niets uit deze informatiebron mag worden overgenomen zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OOM (OOM). Het is niet toegestaan informatie, afbeeldingen, scripts en/of programmatuur van deze website te kopieren of te dupliceren, op welke wijze dan ook.

Het auteursrecht op alle informatiebronnen, die vanaf deze website en de bijbehorende servers kunnen worden gebruikt of gedownload, berust bij OOM.

Het auteursrecht op alle programmatuur die vanaf deze website en de bijbehorende servers kunnen worden gebruikt of gedownload, hierna te noemen "Software", berust bij QIOS B.V. en/of haar toeleveranciers. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel tezamen met de Software verstrekte of bij de Software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst".

Alle rechten voorbehouden.